Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công “gà rỗng nuôi con”

Không chỉ rã xê ri hình ngọt đằng con gái, nam ca sĩ cũng cho biết thêm, ngoài mai quan lại bụng to nhất dành cho bé Muối, anh hãy chửa sẵn sàng bật bụng với mai quan lại hệ mới.

Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công "gà trống nuôi con" - 1

Kể tự khi công khai là ông ba đơn cơ thể và trở lại làng lạc, Ưng Đại Vệ cho biết, anh cảm thấy rất hạnh phúc trước ái tình cảm dấn đặt tự người ái mộ.

Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công "gà trống nuôi con" - 2

Dù thời kì qua khá thành công trên con đàng nghề nghiệp kể và bay show mỗi đơn đêm, mà với Ưng Đại Vệ, con gái mới là người quan lại yếu nhất.

Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công "gà trống nuôi con" - 3

Tuy chỉ mới hơn 4 giai đoạn, mà bé Muối hãy tỏ ra khá hiểu chuyện. Cô bé chẳng bao giờ trách ba dò rộn với công việc mà liền đi vắng.

Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công "gà trống nuôi con" - 4

Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công "gà trống nuôi con" - 5

Để con gái chẳng cảm thấy bòn, Ưng Đại Vệ đều canh lại dã man cược hứa hẹn hay công việc ra chót bằng đặt dành vẹn tròn chừng thời kì chót bằng đem công chúa bé đi chơi, ăn uống.

Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công "gà trống nuôi con" - 6

“Dù công việc có lực ép tới đâu, chỉ cần đặt đằng cạnh con gái, dã man mỏi mệt đều tan biến cả. Tôi chỉ coi bản cơ thể có lực mạnh, công việc siêng năng đặt đem tới cho bé Muối đơn cược sống đầy đủ, chẳng bị thật lòi so với bạn bè với trang lứa”, Ưng Đại Vệ san sẻ.

Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công "gà trống nuôi con" - 7

Khi đặt hỏi bay chuyện mai sau, Ưng Đại Vệ cho biết ngày nay mai quan lại bụng to nhất mức anh là sự nghiệp và con gái. Anh hãy chửa sẵn sàng bật bụng đặt đón chào đơn mai quan lại hệ mới, dù có giàu người sẵn sàng tới với anh đặt giao ái tình cảm.

Ưng Đại Vệ hạnh phúc khi công "gà trống nuôi con" - 8

Dù chẳng đương sống chung với vợ cũ, mà vì muốn bé Muối có đầy đủ ái tình yêu thương mức ba lầm bầm, mỗi đơn bằng, anh đều sắp đặt thời kì đặt con gái gặp bầm.