TS. Trịnh Thu Tuyết chỉ ra 6 bất cập trong suốt cải tiến “Tiếw Việt”

Khi phần I bản đề xuất cải tiến chữ viết quốc của của PGS Bùi Hiền (phần phụ âm) được ban bố trên lan truyền am hiểu, đánh luận thoả có những phản ứng quả bề, trong suốt đấy nghiêng bay phản đối! Bài viết lách sau đây cũng là đấu nối mạch nghĩ suy ấy khi PGS ban bố đấu phần II.

Nhìn dchèn nghiêm chỉnh thì Tiếng Việt của mình có rất giàu điều bất hạp lý cả trăm năm nay, những bất hạp lý được hạp lý đâm phẳng phiu những qui ước đem bụng tính kệ toan trong suốt cọng cùng sử dụng ngôn của Việt, ví dử danh thiếp chữ viết cái c/k/q, r/d/gi, ng/ngh, g/gh…

Những kệ toan đấy tồn tại lâu dần vách nếp, từ nếp, lâu dần vách chuẩn chấynh tả phổ biến, và chuẩn là đơn trong suốt những ăn tiêu chấy quan lại trong suốt thiết lập ví trị thẩm mỹ trong suốt bụng cầm người sử dụng ngôn của Việt! Bất hạp lý liền tù tù tiềm ẩn nhu cầu đổi thay được giảm thiểu tiến đến xoá vứt nó, được dần đem đến bụng tính khoa học, thẩm mỹ cho tiếng Việt!

Tuy nhiên, sự đổi thay nếp thoả ảnh vách dãy trăm năm là điều bừa kì khó khăn, khó từ phương án đổi thay đến vchèn đề giải quyết những hệ lụy cũ trong suốt danh thiếp văn bản dãy trăm năm nay, đặc biệt là khó khăn trong suốt bụng cầm thu nạp của cọng cùng!

Vậy vchèn đề được ra là giả dụ chừng phương án đặt nhất cho sự đổi thay, phương án ấy lỡ khoa học, hạp lý, lỡ chẳng đổi thay quá giàu những nhân tố có sẵn, lánh hoi mạngc cho cọng cùng!

Phương án do PGS. Bùi Hiền đề xuất có quá giàu sự đổi thay có chửa thuyết phục được người sử dụng tiếng Việt, cũng là chủ nhân thực thụ của tài sản ý củac quí ví của cọng cùng, dễ hoi phản ứng bị chừngng cũng là dễ hiểu!

Nhiều quan lại điểm lý giải sự bất hạp lý, dẫn đến bất khả thi trong suốt những phương án đề xuất của PGS, mình chỉ xin đem ra đơn cặp quan lại điểm rất bé bay những bất cập!

TS. Trịnh Thu Tuyết chỉ ra 6 bất cập trong suốt cải tiến “Tiếw Việt” - 1

TS. Trịnh Thu Tuyết – Nguim Giáo viên Ngữ văn THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh: Q.Huy

1. Trước cả là sự bất êm thấm trong suốt danh thiếph được vchèn đề:

– Giải quyết khắc phục tình trạng viết lách sai chấynh tả phẳng phiu danh thiếph xoá vứt ranh giới đúng – sai của danh thiếp phụ âm!

– Dùng tiếng thủ đô Hà Nôi đánh cơ sở của âm cho việc xác toan danh mục chữ viết cái tiếng Việt. Trong khi đấy, tiếng của Hà Nội bay căn bản chẳng phân biệt r, d/ s, x/ ch, tr… sẽ chẳng thể đại diện cho danh thiếph pca âm của người Việt nói chung.

2. Tiếng nói có trước, chữ viết có sau được thu que ngôn của, cầm chữ viết giả dụ biểu bây giờ được đầy đủ danh thiếp dung nhan chừng tinh tế của ngôn của, chẳng thể xoá nhoà và cùng nhất danh thiếp dung nhan chừng ấy, chẳng thể đổi thay chấynh âm và bắt người sử dụng ngôn của chạy theo chấynh tả khi cùng nhất x/s; ch/tr; r/d…

Một trong suốt những vẻ xinh của tiếng Việt chấynh là sự phong phú, uyển dời tinh tế của của âm, và của âm được ảnh vách cốt tử do que áp giải, vần áp giải, âm áp giải, những nhân tố được cấu tạo trước cả phẳng phiu hệ thống phụ âm và vốn liếng âm! Sự khác rau giữa danh thiếp phụ âm r – d, ch – tr, x – s… tạo vì vậy dung nhan áp giải tinh tế cho danh thiếp âm tiết khi pca âm!

Lấy ví dử, sẽ chẳng thể dchèn ra vẻ xinh của cốp ấu thơ: “Những luồng run rẩy rung dời lá” của Xuân Diệu; cốp “Đứng phía nào sông sao tiếc nuối/ Sao xót xa như rụng bàn tay” của Hoàng Cầm; cốp ” Chí cha chấy cca khua giày dép/ Đen thủi mun thui cũng lụa là” của Trần Tế Xương; hay ca từ “Trùng trùng lặp bầy đi như sóng… Trùng trùng lặp say trong suốt cốp ca…” của Văn Cao… giả dụ pca âm theo hướng cải tiến quốc của được đề xuất!

Sự thiệt chẳng thể phủ dchèn, đấy là của âm tạo vì vậy KHÍ của ngôn của, đấy là cái tinh tế lẻ diệu của đơn ngôn của! Chính vì vậy, mình cho rằng việc cải tiến vì vậy hướng đến giải quyết những bất hạp lý thuần tuý bay những chữ viết chẳng đánh phương hại đến của âm!

3. Sau nhân tố của âm là nhân tố từ vị!

Nghĩa biểu bây giờ của từ vị hệ trọng chặt đến chữ viết! Nếu xoá nhoà ranh giới của ch/tr, s/x, r/d…, sẽ xuất bây giờ những thương tố cùng âm khác nghĩa rất phức tạp trong suốt tiếng Việt!

Ví dử hai cốp ấu thơ của Nguyễn Khoa Điềm:” Họ giữ và lan truyền cho ta hột lúa ta trồng trọt/ Họ chuyền lửa qua mỗi một nhà, từ viên than qua con cúi”- người đọc phân biệt sự khác rau giữa ” lan truyền” (sự giao gửi những ví trị – cốt tử ý củac – qua thì kì) cùng ” chuyền” (việc dời chủ thương danh thiếp nhân tố phẩy chất trong suốt chẳng gian); phân biệt sự khác rau giữa ” sẻ” trong suốt ” san sẻ” (cốt tử hướng đến việc am hiểu tõ/ bụng can/ cùng cảm… danh thiếp ví trị ý củac;

Nếu là ví trị phẩy chất, cũng cốt tử hướng đến danh thiếph biểu bây giờ tình cảm đùm bọc am hiểu cảm như ” dường cơm sẻ áo”…) cùng ” xẻ” (việc sử dụng đơn phẩy dửng như cưa, dao… được chia/bốc đơn đối tượng đền là hữu ảnh theo bề dọc); hay phân biệt nghĩa danh thiếp pca ngôn qua danh thiếph pca âm như ” Không xa đâu Trường Sa ơi”/ ” – Anh ăn trưa có chửa? – Anh có chửa ăn trưa! / Của nhà chồng em trồng trọt đấy/ Loài trâu bò lệ Á/ Da cô ấy chừng nào trắng ra…”. Đó là những bây giờ tượng ngôn của rất khó phân biệt giả dụ giản lược danh thiếp chữ viết cái theo đề xuất!

4. Nguim nghẽn PGS đem ra là cải tiến tiếng Việt là mỗi một âm vị chỉ ghi phẳng phiu đơn chữ viết cái (ký từ).

Tuy nhiên, danh thiếph khắc phục của PGS lại nảy đơn mạng vchèn đề mới như sau:

– Sẽ có dài hạp đơn chữ viết giả dụ quẩy trong suốt nó giàu âm. Ví dử: c giả dụ cư trú chứa chấp hai âm tr và ch; z cư trú chứa chấp r, d và gi. Bất cập đấy dẫn đến sự từ loại vứt đơn bộ phận âm vị chẳng chỉ đánh chết đi bụng tính lạc phong phú, đặc dung nhan trong suốt Tiếng Việt mà đương dẫn đến những cùng âm rất khó phân biệt như thoả nói ở phần 2 & 3.

– Hoặc quả lại, đơn âm đã bây giờ hữu trong suốt giàu chữ viết cái khác rau.

Quan áp khúc ” Thử nghiệm trực đấu” của PGS Bùi Hiền – khúc trích báo Nhân dân – 16-12-2017, có dài hạp như âm ă ghi là a trong suốt âm tiết ” danh thiếph”; âm ă lại ghi là ă trong suốt âm tiết ” căn” (cốp “… đơn kác kăn kơ, bài bản…”).

– Theo vốn liếng nghẽn chấynh tả bây giờ hành, giả dụ vốn liếng âm cặp uô/ ươ/iê là âm giữa vần thì ghi uô (rau muống), ghi ươ (tương đương), ghi iê (tiếng Việt), đương giả dụ đứng chừngc lập chẳng có âm chót vần thì dời vách ua (mua); ưa (mưa); ia (tia). Hàng trăm năm nay, sự dời âm nào chẳng đương là vchèn đề cùng người sử dụng tiếng Việt.

Nay theo đề xuất của PGS Bùi Hiền, chữ viết a chỉ thu que a, và danh thiếp dài hạp a đọc là ô (mua) sẽ giả lại là “muô”; a đọc là ơ (mưa) sẽ giả lại là ” mươ”; a đọc là ê (tia) sẽ giả lại là “tiê”; a đọc là ă (tay) sẽ giả lại là ” tăy” . Tuy nhiên, dài hạp âm â ghi â và ớ như trong suốt danh thiếp âm tiết: “tân” và “tớ” sẽ là bây giờ tượng đơn âm xuất bây giờ ở hai chữ viết cái trong suốt khi giả dụ tuân hệ thống cải tiến theo vốn liếng nghẽn đơn chữ viết ghi đơn âm thì chữ viết ” tớ” giả dụ dời vách ” tấ”! Vậy là vốn liếng nghẽn đơn chữ viết ghi đơn âm của PGS thoả chẳng triệt được liền tù tù trong suốt chấynh hệ thống của ông!

5. Đề xuất bốc đơn vẻ của chữ viết “n”, tháp liền tù tù cùng chữ viết “h” được thu que ” nhờ” (nh) là đơn đề xuất rất khó thuyết phục cả bay bụng tính khoa học lầm thẩm mỹ!

6. Sự cải tiến cùng bộ chữ viết Tiếng Việt sẽ tạo ra sự chắc khúc của đơn thì khúc văn đâm dân tộc! Lần của nhất, mạng đông người Việt Nam thoả khó khăn trước những di sản văn đâm, lịch sử sử dụng Hán của; đương dò nào lại là khó khăn thiệt éo le trước di sản sử dụng Việt của!

PGS nói chẳng cần in lại rành bộ sách báo, chèn phẩm, sách vío khoa, hiệp cùng kinh tế, giấy má…, vì cho rằng những người biết quốc của đã im bụng sử dụng ắt những của đấy đến cả đời! Vậy giả dụ đề xuất nào được thuc bây giờ, những đời con cháu chúng ta sẽ thu nạp di sản văn đâm sử dụng chữ viết quốc của ngày nay như cầm nào giả dụ chẳng biết cùng thì hai hệ thống ngôn của?

Đưa ra giải pháp “in đơn mạng tác phẩm văn ấu thơ cấp thiết được phổ cập chóng vánh” như thì sử dụng chữ viết quốc của thay chữ viết Hán đầu cầm kỉ trước sẽ kệ nhiên loại vứt đơn đa mạng di sản văn đâm dân tộc (do giả dụ in lại giàu sẽ là đơn vchèn đề quá to cho ngân sách).

PGS viện dẫn giấy khai sinh tiền Pháp in ba của chữ viết: chữ viết Pháp, chữ viết Nho, chữ viết quốc của (!), giả dụ theo sáng kiến nào, cây tiền tài, đánh lực, thì kì… in chèn sẽ to cấp bao lăm dò 9% hà tiện được mà ông cho rằng cải tiến mới sẽ đem lại?

Đó là đơn cặp nghĩ suy ban sơ bay những bất cập giả dụ chúng ta ứng dửng đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS Bùi Hiền.