Trung Quốc hẹn giúp đỡ Campuchia tổ chức bầu cử 2018

Chủ ngoẻo Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Thủ tướng mạo Hun Sen tại đơn cá gặp song phương ở Phnom Penh tháng 10/2016. Ảnh: AFP.

Chủ ngoẻo Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Thủ tướng mạo Hun Sen tại đơn cá gặp song phương ở Phnom Penh tháng 10/2016. Ảnh: AFP.

“Trung Quốc hãy hẹn cho danh thiếp bòn bị đặt phục vụ cá bầu cử ra năm 2018”, AFP dẫn lãi ông Dim Sovannarum, người phát ngôn mực Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia nói ngày 28/12. Ông Sovannarum chẳng thể nêu rõ tổng số tiền giúp đỡ mực Bắc Kinh đặt mua sắm máy tâm tính, áo quan phiếu và phòng chống bỏ thăm.

Quan chức nào phủ nhận cồn xắt mực Trung Quốc là đặt che nơi rỗng mực danh thiếp nác phương Tây cùng thì khẳng định sự hỗ trợ nào “sẽ bảo đảm sự sáng tỏ, tâm tính chính thi hài và chừng tin” mực cá bầu cử.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố chẳng ủng hộ cá tổng tuyển chọn cử ra tháng 6/2018 mực Campuchia, sau khi Tòa án vô thượng nác nào quyết định giải tán bè Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), bè đối chọi mực chính quyền Thủ tướng mạo Hun Sen, cùng vin bắt rằng bè nào mưu mô cướp đoạt quyền lực.

Là nhà nác giúp đỡ to nhất cho Campuchia, Trung Quốc hãy hỗ trợ nhà nác Đông Nam Á nào 11 triệu USD đặt tổ chức danh thiếp cá bầu cử địa phương trong suốt năm nay. Theo số liệu thống kê, năm ngoái, tổng nguyên đầu tư mực Trung Quốc ra Campuchia đạt 11,2 tỷ USD.

An Hồng