Trắc nghiệm: Thử đoán gã mỹ nhân dịp Việt qua cạc biệt danh triệu đô

Bạn có thực thụ biết bay “Mỹ nhân dịp nude 80.000 USD” và những cô gái ấm no trong suốt showbiz Việt?

1“Hot girl 2 triệu USD” còn tang vách biệt danh mới ngữ đơn cô gái nổi danh mới 27 giai đoạn. Bạn có đoán đặt đấy là ai?
B. Hot girl Sam
C. Chi Pu
D. Hương Tràm
Bấm ra bất kì vị trí nào là trên khuông hình đặt lựa