Trắc nghiệm: Sao Việt này sở hữu ấm xe “khủng” nhất showbiz?

Những ngỡ danh thiếp sao nam là người sành sỏi trong suốt cỗ sưu tập ấm xe, ngờ đâu sự thực lại đối nghịch. Cùng thử giỏi tường bay dàn ấm xe, xế qua hoi xôn xang showbiz Việt.

1Ngôi sao nà dùng ấm xe Rollys-Royce Ghost trị giá 40 tỷ công dụng cụ đi lại hàng ngày?
A.

Thủy Tiên

B.

Hoa hậu hĩ Thu Thảo

C. Tăng Thanh Hà
D.

Lý Nhã Kỳ

Bấm ra bất kì vị trí nà trên sườn hình đặt lựa