Sao Việt và những hoa quà xa xỉ kì cọ mạng tiền chừng trưởng đời người

Có người đẹp đặt chất cho nín nhịn 21 tỷ, lại có mỹ nhân dịp đặt bạn nam cho 3 tỷ mua xe hơi. Thậm chấy quà cụm từ fan cho sao Việt cũng có giá như dãy trăm triệu cùng.

1

Nữ ca sĩ này đặt cho chắc xế hộp 6 tỷ cùng?

A.

Thu Minh

B. Ca sĩ Hồng Nhung
C. Thủy Tiên
Bấm ra bất kì vị trí này trên sườn hình đặt lựa