Rắn nhoài như làm xiếc trên dây điện đặt săn cu

Một con cứng lỡ bị phát hiện săn cu trên dây điện ở Sabah, Malaysia.

Video cho chộ con cứng bò nhoài khéo trên đường dây cao áp đặt đuổi theo con cu màu vàng.

Có dạng coi chộ hai con cu đỗ trên dây điện. Chúng chỉ đứng yên như đặt dụ cứng.

Và khi con cứng tới áp, hai con cu “nhắc nhau” bay đi, đặt lại cứng hụt hẫng.

Video đặt Kota Kinabalu cù lại và đăng tải lên số mệnh.

Anh nói: “Tôi còn ở sân sau thời nhai chộ tiếng cu bốc. Tôi coi lên và chộ con cứng nào còn bò theo dây điện đặt đặt buộc cu.

“Những con cu nào như chọc tức cứng và con cứng thoả cân bằng rất đặt trên dây điện. Tuy nhiên nó thoả chẳng thành công và nếu cù trở lại lượng bằng cận đấy cùng cái tâm đấyi”.

Theo Dân Việt