Phản tương ứng ngữ dàn sao khi Bùi Tiến Dũng xin lỗi bay việc U23 Việt Nam nhỡ Vàng lệ Á

Bùi Tiến Dũng nói lãi xin lỗi, sao Việt cùng xê ri lên tiếng, sao Việt bức xúc vì “gái hư showbiz” thả thính U23 Việt Nam… là những sự kiến lạnh nhất bằng qua.

Video tổng hợp sự kiện tiêu khiển