Những người trẻ Arab Saudi chật vật đi chừng đơn bán

Hẹn hò ở đơn hiệu cafe. Đồ gia tộca: NBC News.

Hẹn hò ở đơn hiệu cafe. Đồ gia tộca: NBC News.

Ngày càng giàu người trẻ ở Arab Saudi lựa cạc trang căn mạng tầng chừng làm chênh hò hẹn và tiến tới dứa nhân trong suốt đơn tầng chừng cấm đoán nam nữ làm khai gặp gỡ. Tuy nhiên, hành trình đi chừng đơn bán mực giàu người chẳng vì làm nghệ mà diễn ra thuận nướu, theo NBC News.

Dưới sự hích ập canh tân mực Thái tử Mohammed bin Salman, tư duy tầng chừng bị cạc luật lệ Hồi giáo nghiêm khắc áp đặt từ bỏ lâu ở Arab Saudi ngày đơn đặt đổi mới. Số cặp nam nữ xuất hiện trong suốt cạc hiệu cafe hay địa điểm ăn uống khác ngày đơn giàu dù hồ hết cạc nhà hàng nhỉ tách bặt khu vực dành cho đàn ông và đàn bà.

Tuy nhiên, thương đương và hò hẹn nhỉ là đơn chủ đề pa mẫn cảm ép những người trẻ đồng ý nói chuyện lựa giấu thằng hay cung gấp thằng giả tảng. “Hai năm trước chúng mình thậm chí chẳng thể ngồi đồng rau bởi vì người khác sẽ hiểu sai. Đổi cầm nhỉ tới cùng Arab Saudi“, kĩ sư phần mềm dẻo 27 giai đoạn Waleed nói.

Chuyện hò hẹn mực Waleed và bạn gái đa mạng diễn ra trên căn mạng tầng chừng. Lần gặp đầu mực hai người diễn ra ở Ai Cập. “Với văn hóa mực chúng mình, thương đương là khuyết điểm lỗi”, Waleed nói thêm.

Waleed đại diện cho đơn chừng người có tư duy dị bặt ở Arab Saudi. Tại đây, giàu cá dứa nhân nhỉ đặt gia đình xếp đặt. Có những cặp trẻ chẳng gặp rau trước lỡi đính ước.

Xã gia tộcp dù nhỉ cởi mở hơn mà đàn ông và đàn bà chẳng có quan hệ gia tộc hàng nhỉ ít xuất hiện đồng rau. Một mạng thậm chí lánh coi người lạ khác giới. Trẻ em nam và trẻ em gái đặt giáo dục riêng. Những địa điểm tuyển dụng đàn bà cũng đề pan là chốn tách bặt.

Bối cảnh tầng chừng đấy ập chuyện hò hẹn và dứa phối mực cạc cặp trẻ ra con đàng bí ẩn, cùng căn mạng tầng chừng tang vách đơn giả tảngi pháp. “Vấn đề pa là dã man người đề pau dự ra việc nào mà chẳng ai nói bay chuyện đấy”, Lulwa, nhà làm phim 27 giai đoạn nói.

Lulwa chẳng chừng đơn người bạn trăm năm đồng quê ở Riyadh. Sau giàu niên gia tộcc ở nác ngoài, cô có bạn nam người Mỹ và chẳng có ý định giới thiệu anh cùng gia đình. Chuyện ái tình cảm mực Riyadh sẽ chẳng có mai sau nếu cô chẳng rời nác hay bạn nam cô chẳng cầu dứa và cải qua tôn giáo Hồi.

Yêu đương có nguyên tố nác ngoài là đơn thách thức ở Arab Saudi. Song những chuyện ái tình “nội địa” chẳng vì thế mà bớt phần trắc tang. Fadila, đơn viên chức kế toán 29 giai đoạn, có đàng ái tình duyên chẳng thuận nướu.

Ngày bé, cô đặt giàu cậu bạn đeo đuổi. Năm 17 giai đoạn, Fadila thương đơn hoàng tử đa ái tình và bị cảnh sát ép ra tù khi hai người đương ngồi trong suốt ôtô. Mẹ và anh nam cứu cô ra ngoài ngày hôm sau. Sự cầm tang vách bí ẩn gia đình. Fadila sau đấy tập hợp ra việc gia tộcc, lấy văn bằng và đương có đơn làm việc đặt.

Nhưng chẳng như sự nghiệp, chuyện ái tình cảm mực Fadila chẳng thuận buồm thuận gió ngay cả khi cô nhỉ thử hò hẹn trên căn mạng. “Họ nghĩ bạn xấu vì bạn đi chơi đồng gia tộc và dứa gia tộc. Bạn mực mình biểu ‘nếu cậu hích anh ta, chẳng đặt anh ta chạm ra người'”, Fadila nói.

6 tháng trước, vì mỏi mệt, Fadila quyết định cậy anh nam làm mai. “Tôi chỉ muốn ổn định, tập hợp ra sự nghiệp, bay nhà và chộ có đứa ở đấy. Tôi chỉ muốn có gia đình riêng”, cô nói. Người Saudi đương đơn thân hãn hữu khi mạngng ngoài gia đình.

Hai gia đình gặp gỡ tại nhà Fadila đặt cặp trẻ làm quen. Sau hai cá gặp, Fadila đính ước. Cô và dứa phu ký đơn bản hiệp đồng cho phép cô chẳng bị ép mạngng đồng nhà chồng hay bị cấm đi làm. Hai người giờ đây gặp rau làm khai và nhỉ đồng đi du lịch nác ngoài.

Trên lý thuyết, Fadila có đơn dứa phu lý tưởng. Anh là đơn chuyên gia IT có bộ mặt ưa coi, tư tưởng cởi mở và trọng người khác. Vấn đề pa to độc nhất là anh chẳng nếu người cô thương. “Tôi chẳng có ái tình cảm cùng anh ấy. Có người nói ái ái tình đi sau, sự trọng đi đầu, mà mình chẳng biết nữa”, Fadila nói.

Mạng tầng chừng tang vách đơn cạch đặt người trẻ Saudi chủ động hò hẹn. Đồ gia tộca: NBC News.

Mạng tầng chừng tang vách cạch đặt người trẻ Saudi chủ động hò hẹn. Đồ gia tộca: NBC News.

Thất bại liệt trong suốt việc hò hẹn, Omar, đơn kĩ sư 26 giai đoạn đặt đào tạo ở Mỹ, cũng đương nghĩ tới phương án dứa phối theo cạch truyền thống. Chuyện thương đương mực Omar chẳng vách dù anh trải đời ở nác ngoài và nhỉ đồng bạn bè dự cạc bữa tiệc hay tổ chức đi chơi.

Omar cho rằng những người đơn thân như anh chẳng có chốn đặt giao dịch. Trong khi đấy, cạc mai quan hệ bây giờ ở Arab Saudi đặt xây dựng đa mạng trên căn mạng tầng chừng. “Tôi muốn có bạn gái mà chẳng muốn đơn mai quan hệ trên mùng hình”, Omar nói.

Kdứag dứa phối là chuyện bừa hãn hữu cùng đơn người Saudi mà Omar cho biết văn bằng lòng ý tưởng nào. Omar cho rằng chừng đặt đúng người là điều quan yếu. “Ăn mới gấp thiết, đương san sẻ bữa ăn chỉ là đơn phương án đặt ưa hích hơn”, Omar nói.

Vũ Phong