MC Ai là triệu phú nhắn nhe U23 Việt Nam: Hãy lâm thời quên phút loé sáng kia đi…

MC Phan Đăng hẵng san sẻ ắt những điều bụng máu bay banh bần tiện, bay lý ngỡ tuổi xanh tới danh thiếp tuyển chọn thó U23 Việt Nam. Anh đương nhắn nhe gửi: "Đừng đặt vách tiến đánh bữa nay là vách tiến đánh sau chót".

MC Phan Đăng san sẻ, vài ba ngày sau sự kiện rước U23 Việt Nam trở bay, anh mới dám phát biểu quan liêu điểm vì e bị tiếng là “ăn theo”. Trong bụng thơ nào, MC “Ai là triệu phú” san sẻ hết nỗi lòng của tớ bay banh bần tiện Việt Nam cùng những lãi nhắn nhe nhủ sâu sắc.

Mở đầu, MC Phan Đăng phân tách nghĩ suy của tớ bay những mẻ mà U23 Việt Nam hẵng biểu hiện trong suốt áp giải AFC cup.

MC Ai là triệu phú nhắn nhe U23 Việt Nam: Hãy lâm thời quên phút loé sáng kia đi... - 1

Phan Đăng mong mỏi danh thiếp cầu thó đã đặt cặp chân ở dưới bình diện cáu.

“Tôi nghĩ tới chính mình. Tôi cũng chừng là đơn người trẻ chật chi phí bão, và liền từ thủa từ choảng dài đại học bước ra đời sống cũng liền từ nhủ là nếu thiệt hành những chi phí bão ấy tuần chính cặp chân của tớ. Nhưng tới hiện thời mình từ chộ, chỉ cùng cặp chân của tớ, những chi phí bão ấy chẳng vách sự thiệt. Nhưng danh thiếp bạn thời khác.

Các bạn bần tiện banh tuần đúng những cặp chân của danh thiếp bạn, băng qua hàng loạt đối thó to tuần chính cặp chân của danh thiếp bạn, và thi hài lập đơn chiến tiến đánh đi ra lịch sử phông nền banh bần tiện tuần chính những cặp chân ấy. Nhưng danh thiếp bạn ạ, đặt lợi tuần cặp chân của tớ hẵng là đơn điều buồng khó, mà giữ đặt cặp chân ấy trên bình diện cáu lại là điều khó khăn hơn giàu”, anh viết lách.

Sau đấy, MC Phan Đăng dẫn mắc bay chuyện đơn bộ phận sẽ vin ra đặt lợi của U23 Việt Nam chỉ theo trào lưu mà chẳng nếu là ái tình banh bần tiện. “Đã có đơn bể trời ơi rã hô danh thiếp bạn, chẳng sao nhiêu doanh nghiệp, bao lăm người nổi danh vin ra danh thiếp bạn, rã hô danh thiếp bạn lỡ vì ái mộ danh thiếp bạn, lỡ đặt bần tiệnnh banh thơơng tiệm của tớ. Cũng có hết những người mà mình biết là hẵng rã hô danh thiếp bạn đơn giản vì ắt những người xung loanh quan liêuh tớ đều hẵng và còn rã hô như thế. Trận Việt Nam – Qatar, ở cái dãy cà phê mà mình hay xem banh bần tiện, khi Qatar ghi bàn bật tỷ số thời đơn cô gái hẵng gào thét lên.

Khi những người xung loanh quan liêuh coi cô ngạc nhiên thời cô giảng áp giải: “Em ngỡ Việt Nam tớ liền kệ áo hường” (hôm đấy Qatar áo hường mà). Và sau mẻ tiếp tục ấy, khi nhóm banh áo trắng đặt lợi thời cũng cô gái đấy lại là người gào thét khủng khiếp nhất, khóc thét dữ dội nhất, và có nhẽ khi đêm bay sẽ viết lách những lãi rã hô kỳ vĩ nhất”, MC Phan đăng tải san sẻ.

Anh cho biết, bản thân chẳng sử dụng chuyện của cô gái đặt bôi xấu ai mà nó là đơn viện dẫn bé bay việc xem banh bần tiện trào lưu và chuyện cổ vũ đem tâm tính hếtm tâm tính. Vậy vách thử, Phan Đăng mới bụng can: “Và nếu chẳng phân biệt đặt đơn danh thiếph rẽ ròi, mà căn cứ chìm đắm ra đơn bể trời ơi rã hô, căn cứ bị mê hay vày những tên tiệm như “Facebook lạnh nhất”, “cầu thó đặt giàu cô gái thương hích nhất”… thời e rằng danh thiếp bạn sẽ quên chết tớ còn ở đâu, và từ đấy bần tiệnnh chết tớ”.

MC Ai là triệu phú nhắn nhe U23 Việt Nam: Hãy lâm thời quên phút loé sáng kia đi... - 2

MC Phan Đăng là người có tri củac rất sâu bay banh bần tiện. Anh dự rất giàu chương trình bay bộ môn thể thao vua và có chính kiến rõ ràng trong suốt lĩnh vực nào.

Sau những phân tách bay xúc hếtm cá nhân dịp chủ nghĩa, xúc hếtm của người ái mộ, MC Phan Đăng mới phân tách bay banh bần tiện. “Cá nhân dịp mình, trong suốt nhân dịp danh thiếph đơn người theo dõi banh bần tiện giàu năm nghĩ rằng chúng ta mới chỉ đặt những Australia, Iraq, Qatar…trong suốt những mẻ bần tiệnnh cụ thể, chẳng của hạng phông nền banh bần tiện của chúng ta đã chẳng thể so đặt cùng Australia, Iraq, Qatar. Nó cũng chi y chi như AFF Suzuki Cup 2008, sau khi Việt Nam đặt Thái Lan đặt lên ngôi dãy quân thời ông Calisto chừng biểu: “Đẳng gấp của phông nền banh bần tiện Việt Nam đã bại xa Thái Lan”. Rất giàu quan liêu chẳngc VFF có thể chẳng hích câu nói ấy, mà những gì diễn ra sau đấy chẳngng minh ông “Tô” nói đúng”, MC “Ai là triệu phú” san sẻ.

Anh đương đem ra những viện dẫn bay tình hình banh bần tiện Việt Nam: “Hãy thiệt tại, sau đơn phút loé sáng, chúng ta bản tâm tính đã chỉ là đơn nhóm banh làng nhàng lệ lục, và chót năm nay, trong suốt cái áp giải tiếp tục thuần khu vực Đông Nam Á là AFF Suzuki Cup, mình nghĩ dã man của chẳng dễ dàng như đơn bộ phận dư luận nào đấy còn ảo mộng. Hôm qua, trên facebook, mình chộ đơn nhân dịp vật nào đấy biểu rằng, hẵng ra chung kết lệ lục thời chẳng có lý do gì chẳng dãy quân Đông Nam Á.

Lầm! Lầm to, nếu chẳng khác bạn? Vì banh bần tiện chẳng có thuộc tâm tính bắc cầu theo kiểu A đặt B, B đặt C thời A khăng khăng nếu đặt C như trong suốt toán học. Và cũng vì như hẵng nói, chúng ta mới chỉ đặt chừng mẻ bần tiệnnh cụ thể, chẳng chửa đặt trên bình diện của hạng phông nền banh bần tiện- cái điều kiện chân đế đem tâm tính căn chủ yếu đặt tạo vách thử những vách tiến đánh vững bền”.

MC Phan Đăng mong mỏi danh thiếp tuyển chọn thó U23 Việt Nam chẳng ngủ quên trong suốt đặt lợi đặt tương lai từ “người hùng” biến vách “tội đồ”. MC “Ai là triệu phú” nhắn nhe gửi: “Hãy lâm thời quên cái phút loé sáng kia đi, ít nhất là trong suốt chừng thời kì nào, đã trở lại cùng tiến đánh việc hằng ngày của tớ, và cầm công mướn việc ấy cho thiệt đặt.

Nếu mỗi người, đơn vách tố trong suốt đơn đời sống banh bần tiện đều tinh thần nếu công đặt, công đàng hoàng, công thuần khiết, công chẳng vị lợi tiến đánh việc của tớ thời kiên cố đơn buổi nào đấy của hạng của hết đơn phông nền banh bần tiện sẽ đi lên.

Thành thử, bây giờ là buổi nếu tập hợp trở lại ra tiến đánh việc của tớ, đặt vách tiến đánh bữa nay khăng khăng chẳng nếu là vách tiến đánh sau chót”.