Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng

Một hộp đỏ khô khan chóng vánh đặt giả ví tới dãy chục triệu cùng khiến ai cũng bất thần trước kỉ lục đấu ví thứ năm nay.

Hằng năm tại Osaka, công ty Yamada shokai đứng ra tổ chức cá đấu ví đỏ khô khan. Được biết, bữa nay có 10 hộp đặt đưa ra đấu ví, mỗi đơn hộp chừng 850gr, làng ndãy 1 quả đỏ nhẹ 50gr và có ví 700.000 cùng.

Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng - 1

Loại đỏ nào là đặc sản nổi danh thứ thị trấn Shika, đô thị Ishikawa.

Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng - 2

Nó có màu nâu bàng quan, giết mềm mỏng, hương vị ngọt ngào que dứa rựng, hàm lượng chồng xơ cũng cao hơn hẳn.

Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng - 3

Người Nhật đền mua loại đỏ nào công quà tặng cơ họp chót năm và rước năm mới.

Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng - 4

Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng - 5

Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng - 6

Một chấm trội thứ loại đỏ nào khiến nó liền có ví khá mắc là vì nó đặt đăng tải kí trong suốt họp bảo vệ thật phẩy (GI) như là đơn loại quả lượng quý giá cần bảo tàng.

Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng - 7

Kỉ lục đơn hộp đỏ khô khan có ví lên tới 20 triệu cùng - 8

Vì năm nay ít ảnh hưởng thứ bão nên người ta dự định sẽ sinh sản chừng 35 tấn đỏ khô khan ra tháng 1.