Hà Nội thêm “con đàng mắc nhất hành tinh”, đầu tư 7.779 tỉ cùng

Hà Nội sẽ có thêm "con đàng mắc nhất hành tinh" khi đàng Hoàng Cầu – Voi Phục trường 2.274 m đặt chuẩn y xây dựng trường đoản cú năm 2017-2020 cùng tổng mực đầu tư 7.779,3 tỉ cùng.

Hà Nội thêm "con đàng mắc nhất hành tinh", đầu tư 7.779 tỉ cùng - 1

Phó Thủ tướng mạo Trịnh Đình Dũng ngày 27-12 vẫn ký Quyết toan 2113/QĐ-TTg chuẩn y chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đàng Vành vòng đai 1 khúc Hoàng Cầu – Voi Phục, TP Hà Nội (Dự án).

Cụ trạng thái, xây dựng tuyến đàng theo chỉ giới đàng hường đàng Vành vòng đai 1 khúc Hoàng Cầu – Voi Phục vẫn đặt vội vàng có thẩm quyền chuẩn y, cùng bề trường 2.274 m, phương diện cắt ngang B = 50 m, diện tích chừng 153.341 m2 (bao gồm 2 cầu băng túc trực am hiểu theo hướng đàng Vành vòng đai 1 tại danh thiếp nút Giảng Võ – Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh).

Đầu tư xây dựng hạng mục bãi đậu xe, cây xanh, khuýp đấu cùng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc phong cảnh bao gồm hạ bên Nam đàng Đê La Thành tại phần dải cáu giữa đàng Vành vòng đai 1 và đàng Đê La Thành khúc Hoàng Cầu đến Láng Hạ cùng diện tích chừng 6.083 m2.

Thời buồng thực hành dự án trường đoản cú năm 2017-2020 cùng tổng mực đầu tư 7.779,3 tỉ cùng. Nguồn nguyên ngân sách TP Hà Nội và danh thiếp nguồn hợp pháp khác.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đàng Vành vòng đai 1 khúc Hoàng Cầu – Voi Phục đặt hoàn thiện cùng bộ tuyến đàng Vành vòng đai 1 trường đoản cú đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy theo quy hoạch, kết đấu giữa danh thiếp tuyến đàng vẫn và còn đặt đầu tư xây dựng, tăng diện tích đàng liên lạc, góp phần giải tỏa ùn nghẽn liên lạc trên màng lưới và trong suốt khu vực thị thành trọng điểm mực đô thị Hà Nội.

Dự án chỉ có hơn 2,2 km đàng mà cần đầu tư cận 7.800 tỉ cùng, trong suốt đấy hơn 80% tổng số nguyên đầu tư nào là kinh chi phí đặt phóng thích phương diện lạ và tái toan cư cho danh thiếp hộ dân. Dự án dự toan sẽ tranh cận 160.000 m² cáu, phóng thích phương diện lạ 2.044 hộ dân (quận Ba Đình 1.241 hộ, quận Đống Đa 803 hộ), cùng nhu cầu tái toan cư là 2.239 căn hộ ở khu Nam Trung Yên, khu Tây Nam Kim Giang 1.

Dự án đàng Vành vòng đai 1 khúc Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ đi cùng thời cùng đàng La Thành bây giờ bay bên Nam. Tuy nhiên, khúc trường đoản cú nút trao Giảng Võ – Láng Hạ đến nút trao Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành sẽ đi trùng lặp cùng đàng Đê La Thành ngày nay, đa số diện tích mở đàng sẽ đặt lấy bay bên Nam.

Ngoài ra, phần mở mang bay bên Bắc dự án chọc khu cáu xen kẹt giữa Dự án và đàng La Thành khúc trường đoản cú Hoàng Cầu đến Láng Hạ cùng diện tích hơn 6.000 m² sẽ đặt xây dựng bãi đậu xe và hệ thống cây xanh. Đối cùng 2 cầu băng túc trực am hiểu trên tuyến vẫn đặt Sở Quy hoạch-Kiến trúc lạ lòng bay quy hoạch tổng phương diện lạ và phương án kiến trúc.

Như cầm, tâm tính làng nhàng mỗi m trường tuyến đàng Hoàng Cầu – Voi Phục có tổng chi phí đầu tư lên đến 3,421 tỉ cùng. Chi chi phí xây dựng con đàng nào sẽ phá vỡ kỷ lục 2 “con đàng mắc nhất hành tinh” trước đấy. Tuyến đàng mới nào sẽ cao vội vàng 3 dò chi phí xây dựng đàng Kim Liên – Ô Chợ Dừa, và cao vội vàng 2,4 dò đàng Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu.

Trước đấy, dự án đàng vòng đai 1 khúc Kim Liên – Ô Chợ Dừa trường 550 m có kinh chi phí xây dựng lên đến 642 tỉ cùng, hoàn tất năm 2010, khi đấy vẫn đặt coi là “con đàng mắc nhất hành tinh”.

Hà Nội đấu phá vỡ kỷ lục “con đàng mắc nhất hành tinh” cũng là dự án đàng vòng đai 1 khúc Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu có bề trường chừng 500 m và tổng mực đầu tư chừng 700 tỉ cùng, mỗi m trường đàng có chi phí đầu tư chừng 1,4 tỉ cùng, hoàn tất năm 2015.