Bí mật bay danh thiếp tiểu thơ, quý báu tử nhà sao Việt

Không nếu ai cũng biết bay danh thiếp biệt danh ngữ con nhà sao Việt. Riêng con ngữ Elly Trần đặt cô đặt gã rất bằng.

1

Subeo hẳn là đơn cái gã rất thân thuộc cùng danh thiếp fan. Bạn có biết bé Subeo – con trai Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà đâm dăm bao nhiêu chẳng?