Bạn có kinh ngạc khi biết những chuyện đặc biệt trong suốt hôn nhân cụm từ sao Việt?

Câu chuyện tình thương trước khi hôn phối thứ sao Việt liền ập giấu giếm những điều bí ập.

1Vợ thứ nam ca sĩ nổi danh này chừng đặt chất ẵm trường đoản cú bé. Bạn có biết đấy là ca sĩ này chẳng?
A. Đan Trường
B. Lam Trường
C. Hoàng Bách
D. Nam Cường
Bấm ra bất kì vị trí này trên khuông hình đặt lựa