Ấn Độ thử thành công hoả tiễn công chắn siêu âm

Một hoả tiễn công chắn siêu âm của Ấn Độ. Ảnh: Examveda.

Một hoả tiễn công chắn siêu âm của Ấn Độ. Ảnh: Examveda.

Quân dóm Ấn Độ bữa nay thử thành công đơn hoả tiễn công chắn siêu âm do New Delhi từ phát triển, có khả năng phá hủy cạc hoả tiễn đạn đạo bay ở chừng cao thấp, theo Xinhua.

Các nguồn tin cho biết hoả tiễn công chắn đặt phóng trường đoản cú đơn bãi thử ở bang vùng đông Odisha của Ấn Độ, hãy nhắm trúng đơn đầu đạn hoả tiễn đạn đạo ở chừng cao 35 km.

“Đây là mùa công trúng trực tiếp và rất thành công. Cuộc thử nghiệm bữa nay đặt xác định những tham số khác rau của hoả tiễn công chắn và đặt tiến hành thành công”, cạc nguồn tin quân sự công nhận.

Đây là cược thử nghiệm hoả tiễn công chắn siêu âm của ba của Ấn Độ trong suốt năm 2018. Trước đấy, hai mùa thử tương từ hãy đặt thực hành ra tháng hai và ba.

Đánh chắn hoả tiễn đạn đạo là công nghệ rất phức tạp, trên thế giới bây giờ chỉ có vài ba nhà nước cùng tiềm lực quân sự và kinh tế khoẻ mới có đủ khả năng nghiên cứu và phát triển. Ấn Độ còn đầu tư rất khoẻ ra nghiên cứu đặt có thể dự dóm cạc nhà nước sở hữu hoả tiễn đạn đạo xoi đất liền, cũng như có khả năng công chắn hoả tiễn tiền tiến.

Nguyễn Hoàng